Scroll Top

Projekt Gansberg sa vynára spod zeme

Spoločnosť ise je generálnym dodávateľom komplexu luxusných rezidenčných domov s názvom Gansberg Koliba, ktoré do Bratislavy prinesú vysoký štandard bývania.

Súbor troch nízkopodlažných bytových domov je zasadený do svahovitého terénu tak, aby okrem komfortného bývania ponúkol svojim obyvateľov aj veľkorysé zelené plochy pre oddych a komunitný život.

Realizácia objektu v prudkom svahu patrí medzi najzásadnejšie technologické výzvy. Postup stavebných prác však naznačuje, že odborníci zo spoločnosti ise sa s ňou statočne popasovali. Po náročnom zakladaní stavby, vrátane zabezpečenia ochrany stavby pred degradačnými účinkami vody a únikmi tepla, už prebiehajú zemné zásypové práce okolo podzemných podlaží.

Aktuálne sa realizujú práce nad úrovňou terénu. Zo zeme postupne rastie železobetónový monolitický skelet jednotlivých objektov. Zároveň sa murujú tehlové vnútorné deliace priečky. Dokončenie objektu je plánované na jar 2019.