Scroll Top

Naše služby

Generálny dodávateľ stavby

GENERÁLNY DODÁVATEĽ STAVBY

Zameriavame sa na komplexné dodávky stavieb pre investorov, pričom naším produktom je v kvalite a v termíne odovzdané dielo.

Ako generálny dodávateľ stavby dokážeme pokryť všetky služby a vďaka dlhoročnej histórii vieme ponúknuť aj neoceniteľné skúsenosti a spoľahlivosť. Na projektoch sa neustále stretávame aj s novými, náročnými technickými riešeniami alebo so zložitými situáciami. Snažíme sa neustále vzdelávať a radi získavame nové skúsenosti. Kvalita, termín, profesionalita a tradícia sú kľúčové slová našej stratégie. Sú pre nás jasné a záväzné.

Ak potrebujete pre svoj investičný projekt spoľahlivého partnera s desiatkami zaujímavých referencií, zvoľte si ISE.

1
Naprojektuj a postav

NAPROJEKTUJ A POSTAV

Štandardným postupom výstavby je, že investor si objedná spracovanie projektovej dokumentácie u projektanta a realizáciu stavby následne objedná u stavebnej spoločnosti. K výstavbe spôsobom „Naprojektuj a postav“ sa naša spoločnosť dostala postupným vývojom a získavaním skúseností. Ide o ucelenú, komplexnú službu realizácie stavebného zámeru, kde objednávateľ má jedného, silného partnera.

Ide v prvom rade o spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane architektonickej štúdie, zabezpečenie povoľovacieho procesu stavby a samotnú realizáciu stavby vrátane jej kolaudácie.

1
Projekčná a inžinierska činnosť

PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Vývojom našich vlastných projektov sme sa prepracovali k projekčnej a inžinierskej činnosti všetkých stupňov od architektonického zámeru, až po realizačnú dokumentáciu všetkých profesii, vrátane konštrukčných detailov.

Túto službu využívame predovšetkým pri vlastných projektoch, pri dopracovávaní projektovej dokumentácie, vyhotovovaní dielenskej dokumentácie, alebo v spojení so službou naprojektuj a postav.