GENERÁLNY DODÁVATEĽ STAVBY

GENERÁLNY DODÁVATEĽ STAVBY

Generálny dodávateľ stavby

NAPROJEKTUJ A POSTAV

Naprojektuj a postav

PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Projekčná a inžinierska činnosť
Projekt Nikola House | ise.sk
Projekt Dornyk | Stavebná spoločnosť ise

HĽADÁTE STAVEBNÚ FIRMU PRE VÁŠ PROJEKT?

AKTUALITY
1

ise x daad 2022

Stali sme sa partnerom na medzinárodnom festivale DAAD 2022.

DNI  ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN

report z Čerešní

V článku nájdete video.

N!DO 2 dosiahlo svoju výšku

Na projekte Nido sme oslávili ukončenie hrubých stavebných prác. Pre viac noviniek otvorte článok.

OCENENIA
1
Stavebná firma ise, s.r.o. sa v priebehu svojej 20-ročnej činnosti podieľala na rôznych stavebných projektoch.
Neustála systematická práca, kvalita stavebných prác a tradícia priniesli našej spoločnosti za vynaložené úsilie viaceré významné ocenenia.