Scroll Top

Boli sme súčasťou WhatCity? na Mickiewiczovej ulici

Záleží nám na meste, v ktorom pôsobíme a žijeme, a preto sa angažujeme v aktivitách, ktoré podporujú jeho zdravý urbanistický rozvoj. Myšlienka stať sa súčasťou pouličného festivalu WhatCity? nás ihneď nadchla.

Tranzitná Mickiewiczova ulica v Bratislave sa počas festivalu WhatCity? na jeden deň úplne zatvorila a sprístupnila len pre chodcov. Vylúčením dopravy sa pešia zóna z Obchodnej ulice predĺžila až na Americké námestie. Vďaka tomu tu na jeden deň mohlo vzniknúť živé kultúrne centrum. Počas celého dňa sa tu stretávali priatelia, susedia a obyvatelia rôznych častí mesta, ktorí tu nielen trávili voľný čas, ale tiež diskutovali medzi sebou alebo s prítomnými odborníkmi na urbanizmus.

Spoločnosť ise sa rozhodla podporiť rodinnú atmosféru podujatia a zároveň poukázať na naše hlavné zameranie – stavebníctvo. Pre tých najmenších sme si pripravili detský kútik, v ktorom si mohli pomocou kociek vytvoriť domčeky podľa vlastnej fantázie. Naši odborníci zatiaľ diskutovali s návštevníkmi o projektoch, na ktorých sa spolupodieľame a sú súčasťou modernej Bratislavy.

Festival WhatCity? mal za cieľ ukázať, že urbanistické zmeny, o ktoré sa snažia architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý, môžu odkryť potenciál tejto rušnej ulice.