Scroll Top

Projekt Amber – PSV práce

Na projekte Amber, ktorého generálnym zhotoviteľom je spoločnosť ise, s.r.o., sa aktuálne realizujú práce PSV – omietky, cementové potery, sadrokartónové konštrukcie. Ich podstatnou súčasťou sú aj vnútorné rozvody inštalácií. Postupuje sa od objektu A, pričom vnútorné priestory sa vzhľadom na premenlivé počasie a prebiehajúce mokré procesy temperujú finálnym systémom ústredného vykurovania.

Súčasne sa pracuje na vonkajšej technickej infraštruktúre. Kompletne hotová je dažďová kanalizácia so vsakovaním, ktorou sa odvádzajú zrážkové vody zo striech a parkovísk. Pracuje sa na vonkajších rozvodoch splaškovej kanalizácie a vodovodu. Zrealizované sú káblové rozvody elektriny z novej trafostanice až po rozdeľovacie elektrické skrine každého bytového domu.