Scroll Top

Projekt GANSBERG – úpravy vonkajších plôch

Stavba bytových domov projektu Gansberg, ktorej generálnym dodávateľom je spoločnosť ise, s.r.o., sa chýli k svojmu záveru. Dôkazom toho sú z veľkej časti už zrealizované rozsiahle úpravy vonkajších plôch, ktoré sa v maximálne možnej miere využívajú na výsadbu novej zelene. Sadové úpravy, realizované v tak náročnom svahovitom teréne a v nesmiernej druhovej rozmanitosti  vysadených stromov, kríkov a okrasných rastlín, sú pri podobných stavbách skôr výnimkou.

Snahu o vytvorenie estetického prostredia pre budúcich obyvateľov umocňujú aj ploché strechy s extenzívnym zatrávnením. Napriek intenzite využitia územia novou výstavbou prispieva tak projekt Gansberg k vytvoreniu zeleného m(i)esta.

Súčasťou exteriéru bytového komplexu je aj menšie detské ihrisko, vonkajšie parkovacie plochy a úprava priľahlých cestných komunikácií, ktoré sa aktuálne dokončujú.