Scroll Top

Čerešne 2

Stavebná činnosť na stavbách v Bratislave naberá na obrátkach. Aj napriek ťažkým pracovným podmienkam v posledných mesiacoch, ktoré na nás dopadli v súvislosti s  pandémiou, práce na stavbe druhej etapy projektu Čerešne  pokračujú. Všetky objekty – I, J, K, L, M a N sa nám už vynorili zo zeme a postupne rastú nadzemné podlažia. Stavenisku vládne  betón , betonárska oceľ a debnenie, dominantou stavby sú samozrejme  žeriavy.  Naša stavebná firma ise s.r.o.  sa ako generálny dodávateľ stavby usiluje odviesť  dobrú prácu a naplniť tak zámer investora nadviazať na  peknú prvú etapu tohto rozsiahleho projektu s názvom Čerešne fine living.

Po ukončení prác na nosnom systéme objektov I, J, K, osadení prefabrikovaných balkónov a osadení okenných výplní otvorov, boli zahájené práce na fasádnom systéme. Na strechách objektov sa pripravujú izolačné vrstvy a osádzajú klampiarske výrobky. V interiéry ukončujú práce na murovaných deliacich konštrukciách, ťahajú sa potrubia vzduchotechniky, zdravotechniky, vykurovania  a realizujú sa elektroinštalačné rozvody. Na spodných podlažiach sa už realizujú betónové mazaniny a po nich nasledujú realizácie sadrokartónových konštrukcií, interiérových omietok a obkladov kúpeľní.  S prácami na objektoch L, M a N sa pre náročnejšie zakladanie začalo neskôr. Avšak aj tu sa už zahájili práce na murovaných konštrukciách, elektroinštaláciách a potrubiach vzduchotechniky a zdravotechniky.

Súvisiace články: