Scroll Top

Amber – ukončenie výstavby

Prednedávnom ukončila naša spoločnosť ise, s.r.o., ako generálny dodávateľ, stavbu 3 bytových domov na Bystrickej ul. v Devínskej Novej Vsi. Ide o zavŕšenie projektu Amber. Kompletne sú zrealizované všetky vonkajšie úpravy, vrátane technickej infraštruktúry. Bezodkladne sa odštartovali aj administratívne procesy, zahŕňajúce okrem iného miestne zisťovania, kladné stanoviská dotknutých orgánov, inštitúcií a organizácií k ukončenej stavbe, ktoré sú predpokladom pre nevyhnutné užívacie povolenia.

Pevne veríme, že naše viac ako jeden a pol ročné úsilie o vytvorenie kvalitných 156 bytov s príslušenstvom sa odrazí v plnej spokojnosti ich budúcich vlastníkov.  Zostáva na nich, aby sa začlenili medzi dobrých susedov tejto dynamicky sa rozvíjajúcej mestskej časti.