Scroll Top

Postup prác Čerešne 2

Ukončili sme hrubé stavebné práce na väčšine objektov projektu Čerešne 2.

Pár dní pred odchodom na Vianočné sviatky sme stihli dokončiť hrubú stavbu na objekte L. Tým sa pridal k objektom I,J,K, a M. Na dokončenie objektu N si budeme musieť ešte chvíľu počkať, výšková budova bude mať 17 podlaží. Stavebný objekt 03 (I,J,K) bude mať čochvíľa kompletne dokončené fasády, betónové mazaniny, interierové omietky, obklady kúpeľní a oporné múry. L a M sa pripravujú na zateplenie a následnú úpravu fasády.

Súvisiace články: