Scroll Top

Projekt NIDO vyrastá pomocou BIM technológie

V bratislavskom Novom Meste prebieha výstavba developerského projektu NIDO, ktorý ponúkne nadštandardné bývanie s dôrazom na modernú architektúru a zeleň. Realizátorom stavby je stavebná spoločnosť ise, s. r. o., ktorá v rámci svojich projektov využíva program Building Information Modeling (BIM), ktorý predstavuje moderný proces pre tvorbu a správu projektov.

Projekt NIDO je situovaný v rozvíjajúcom sa širšom centre, v blízkosti jazera Kuchajda, pri križovatke ulíc Trnavská a Tomášikova. Autorom je architekt Peter Sticzay-Gromski, ktorý navrhol architektonickú štruktúru s diferencovanými výškami a mierne rozihranou fasádou, ktorá však nenarúša celkový dojem. Hlavným cieľom projektu je ponúknuť užívateľom kvalitné byty s dôrazom na materiál, detail a dobrú dispozíciu. V rámci urýchlenia a zjednodušenia komunikácie so zúčastnenými subjektmi, ktoré sa na ňom podieľajú, sa rozhodli využiť softvér BIM od spoločnosti Autodesk. Táto technológia umožňuje skrátiť čas projektovania stavby a následnej realizácie.

Čo je BIM

Technológia BIM umožňuje navrhovať a projektovať stavby v štandardnom 2D pohľade alebo v 3D modely, ktoré dokážu zohľadňovať aj okrajové podmienky stavieb. Z 3D BIM modelu sú následne odvodené aktuálne pôdorysy, rezy, pohľady a aj detaily, čím sa znižuje chybovosť dokumentácie a urýchľuje sa tým samotná projekcia. Vzniká tak celistvá databáza, ktorá vďaka neustálej synchronizácii poskytuje o danom projekte potrebné a aktuálne informácie všetkým zúčastneným stranám. V prípade zmeny nosníkov, stien okien alebo iných technických detailov sa súbežne upravia výkresy, špecifikácie, tabuľky a legendy. „Prepojiteľnosť databázy a aktualizácia údajov sú nepopierateľné benefity pri práci viacerých subjektov na jednom projekte. Takáto výmena informácií znižuje pravdepodobnosť chýb v projekte, čo nám pomáha odviesť svoju prácu kvalitnejšie, precíznejšie a rýchlejšie,“ hovorí Ing. Juraj Ravas, stavbyvedúci zo spoločnosti ise, s. r. o.

Ako funguje BIM v praxi

BIM umožňuje simuláciu akoby už postaveného projektu. Takýto model obsahuje všetky potrebné parametre, sú v ňom zaznamenané technické dáta a detaily, ktoré sa priebežne aktualizujú. Dá sa povedať, že BIM obsahuje všetky údaje o stavbe, od počiatočného projektu až po záverečnú verziu. „Vďaka digitalizácii projektu vieme napredovať so stavbou rýchlejšie a efektívnejšie. Kompletný 3D model si môžem pozrieť kedykoľvek v teréne v smartfóne alebo tablete, čím vieme na prípadné zmeny reagovať flexibilnejšie,“ vysvetľuje Ing. Juraj Ravas. Prepojenie 3D modelu s výkresovou časťou projektu podporuje komplexné vnímanie a spracovanie zákazky. Ďalšou výhodou programu je možnosť prehľadného križovania rozvodov, simulácie energetickej náročnosti alebo požiaru a celkovej vizualizácie projektu. „Digitalizácia nášho segmentu je nesporným krokom vpred, ale aj pri práci s takýmto modelom je nutné premýšľať a vedieť si premietnuť technické riešenia do reality. Program BIM nám umožňuje byť flexibilnejší a precíznejší, avšak aj v ňom sa môžu vyskytnúť nedostatky, a preto nesmieme poľaviť z dôslednosti  pri realizácii,“ uzatvára Ing. Juraj Ravas.

Skúsenosti s modelom BIM

Pozitíva

+ zdieľaný model pre všetky zúčastnené strany

+ reálne vizualizácie

+ veľmi dobré na predstavivosť

+ užívateľsky priateľské rozhranie

+ prezeranie a meranie vzdialeností

+ prehľadné vyriešenie križovania rozvodov

+ znižovanie chybovosti

+ analýza spotreby energie a nákladov

 

Odhalené chyby

– uvádzané miery nemusia zodpovedať skutočnosti

– možné chýbajúce izolácie na potrubiach

– chýbajúce zateplenie na ŽB strope a hlaviciach

– možné križovanie rozvodov