Scroll Top

Projekčná a inžinierska činnosť

Služby našich projektantov a inžinierov sú vám plne k dispozícii, či už s nami idete stavať, alebo chcete využiť naše kapacity len na projekčnú časť vášho stavebného zámeru.

Radi vám poskytneme komplexný balík služieb v oblasti architektonickej, projektovej a inžinierskej činnosti, alebo pomôžeme s jednotlivými úlohami. Čo to znamená v praxi?

  • pomôžeme s výberom a kúpou vhodného stavebného pozemku
  • pripravíme finančný rozpočet stavby
  • vypracujeme štúdiu realizovateľnosti diela
  • spracujeme projektovú a realizačnú dokumentáciu
  • pomôžeme so získaním stavebného povolenia

Všetky realizačné projekty stavieb pripravujeme tak, aby spĺňali potrebné technické normy a zároveň dispozičné a architektonické kritériá, ktoré si v zadaní nastavíte. Pri práci využívame najnovšie poznatky a sledujeme trendy stavebníctve, zároveň sa však držíme tradícií, aby bol váš projekt pohodlne realizovateľný.