Scroll Top

NIDO II

Bytový komplex NIDO

Miesto: Tomášikova/Trnavská ul., Bratislava, mestská časť Nové Mesto
Investor: Pri Kuchajde, s. r. o.
Generálny dodávateľ: ise, s. r. o.

Na pozemku pri križovatke Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty v Bratislave, oproti Klientskemu centru štátnej správy, vyrástol bytový komplex N!DO, ktorý patrí do portfólia developerskej skupiny Iuris Group. Generálnym dodávateľom komplexu, teda prvej a druhej etapy bola naša spoločnosť.

Druhú etapu tvoria  4 nové objekty (A,B,C,D)

Objekty A, B slúžia ako byty apartmánového typu, spolu na úrovni 1.PP+1.- 15.NP bolo realizovaných 99 apartmánov v celkovej úžitkovej ploche 6582 m2 + 329 m2 prislúchajúca občianska vybavenosť.

Objekty C, D sú tvorené administratívnymi a obchodnými prevádzkami určenými na dlhodobý nájom. Na úrovni 1.NP sa nachádza 993 m2 plochy pre obchodné prevádzky a na 2.-3.NP sa nachádzajú administratívne priestory s celkovou úžitkovou plochou 3755 m2.

Pre potreby parkovania bolo vybudovaných 297 parkovacích miest v podzemnej garáži a 12 parkovacích miest na teréne.

nido ukazuje jedinočnosť

Druhá etapa projektu NIDO dotvorila celkový výraz územia dotknutého výstavbou a opätovne potvrdila unikátnosť tohto úspešného a vysoko hodnoteného projektu. N!DO 2 nadväzuje na prvú etapu výstavby nového bývania pri Kuchajde, doplnilo do tejto zóny ďalšie potrebné funkcie, významne sa rozšírili aj plochy zelene v území.