Scroll Top

Hrubá stavba Gansberg dokončená

Koncom septembra sa ukončila hrubá stavba mestských víl projektu Gansberg. Túto príležitosť oslávili pracovníci stavebnej firmy ise spolu s developerom, architektmi a ďalšími hosťami.

Spoločnosť ise je generálnym dodávateľom komplexu Gansberg na bratislavskej Kolibe. Na realizácii súboru troch nízkopodlažných vilových domov od ITB Development pracuje od minulého roku. Spoločnosť aktuálne ukončila hrubú stavbu a pokračuje v ďalších stavebných prácach.

Do konca decembra tohto roka budú dokončené areálové rozvody, terénne úpravy a oporné múry, ktoré spolu s náročným zakladaním stavby, patria k najväčším výzvam projektu. Zasadenie stavebnej hmoty do svahu si žiadalo intenzívnu spoluprácu skúsenej stavebnej firmy s architektonickou kanceláriou.

„Stavba sa realizuje na svahovitom pozemku v zložitom geologickom podlaží. Z toho dôvodu si vyžadovalo zakladanie objektu a ostatných nosných konštrukcií úzku spoluprácu s projektantom,“

vysvetľuje projektový manažér Ing. Jozef Kavan.

Spolu s prácami v exteriéri pokračujú aj práce na zateplení, realizácia poterov a elektrických rozvodov. Po dokončení, ktoré sa plánuje koncom jari 2019, ponúknu byty pre náročnú klientelu nielen komfortné bývanie, ale aj veľkorysé zelené plochy pre oddych a komunitný život.