Scroll Top

Gansberg

Gansberg Koliba

Miesto: Jeséniova/ Strážna ul, Bratislava
Investor: ITB Development, s. r. o.
Generálny dodávateľ: ise, s. r. o.

Prémiové bývanie na Kolibe, kopa zelene a pocit súkromia. Toto sú tri priority na ktoré sa zameral investor ITB Development, pre ktorého sme stavbu realizovali.

V roku 2017 sme začali výstavbu rezidenčného projektu, ktorý zahŕňa 3 bytové objekty s tromi/ štyrmi podlažiami, na ktorých je dohromady 48 bytov, 68 podzemných parkovacích miest, záhradky a detské ihrisko.

Náročný svahovitý terén, v ktorom je stavba situovaná, podmienil aj pomerne komplikované zakladanie s použitím tryskovej mikropilotáže Soilcrete spolu so zabezpečením svahov pomocou torkrétov. Pre nedostatočnú únosnosť základovej škáry bolo na viacerých miestach nutné vykonať jej lokálne prehlbovanie. Súčasťou konečných úprav terénu bolo aj rozsiahle spevňovanie svahov opornými múrmi.

Atraktívnosť samotnej lokality určila nielen pomerne vysoký štandard použitých materiálov a vnútorného vybavenia bytov a spoločných priestorov, no ovplyvnila aj komplexné riešenie fasád objektov. Charakteristicé sú rôznorodosťou materiálov a z toho vyplývajúcich nárokov na správne konštrukčné riešenie a zhotovenie detailov. Výrazné horizontálne oplechovanie, drevené obklady a prvky, ktoré zároveň plnia funkciu zábradlí, ako aj prevetrávané obklady z vláknocementových šablón sú doplnené farebne kontrastujúcim kontaktným zatepľovacím systémom.

V prípade Gansbergu sa kontaktný zatepľovací systém realizoval neštandardne v tom, že sa z finálnej tenkovrstvovej štruktúrovanej omietky vytvárali vertikálne pásy rôznej šírky, ktoré sa striedali s hladkými pásmi bez plastického povrchu. Uvedený spôsob si vyžaduje zvýšenú prácnosť a precíznosť realizácie, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Výsledok stojí za to.

V kontakte s prírodou.

V rámci stavby sa zrealizovali rozsiahle úpravy vonkajších plôch, ktoré sa v maximálne možnej miere využili na výsadbu novej zelene. Sadové úpravy realizované v náročnom svahovitom teréne a v nesmiernej druhovej rozmanitosti vysadených stromov, kríkov a okrasných rastlín sú pri podobných stavbách skôr výnimkou. Snahu o vytvorenie estetického prostredia umocňujú aj ploché strechy s extenzívnym zatrávnením.

Z hľadiska technickej infraštruktúry sa okrem štandardne realizovaných prípojok inžinierskych sietí vybudovalo aj 18 vonkajších parkovacích státí, rozšírili sa komunikácie na uliciach Jeséniova a Strážna a vybudoval sa nový chodník pre peších.