Scroll Top

Dornyk

Dornyk | ise.sk

BYTOVÝ DOM DORNYK

Miesto: Ivanská cesta, Bratislava – Trnávka
Investor: Ivanská cesta, s. r. o.
Generálny dodávateľ: ise, s. r. o.

Na náročnom bratislavskom trhu sme sa presadili kvalitne zrealizovanými zákazkami pre súkromných investorov. Realizujeme stavby výhradne prostredníctvom vlastných kvalifikovaných pracovníkov alebo spolupracujeme s overenými dodávateľmi. Výsledkom takéhoto prístupu bol aj bytový dom DORNYK, ktorý priniesol 150 jedno-až trojizbových malometrážnych bytov v rozlohe od 22 do 61 m2.

Výstavba prebehla v troch etapách. V prvej etape išlo o kompletnú rekonštrukciu existujúcej budovy niekdajšieho odborného učilišťa. Železobetónový skelet získal nové obvodové múry, medzibytové steny, vnútorné priečky, rozvody elektriny, vody a kanalizácie, nové lodžie, balkóny, okná…

Vzniklo tak 61 bytových jednotiek, ktoré sú zrealizované v štandardnom vyhotovení. V druhej etape sme zrealizovali nadstavbu troch podlaží, ktorá prinesla ďalších 42 bytov. Záverečnou, treťou etapou bola prístavba samostatného objektu s ôsmimi nadzemnými podlažiami. Projekt tak má spolu 150 bytov.

Kvalitná ponuka malometrážnych bytov

Projekt Dornyk, ktorý svojím pomenovaním nadväzuje na historické pramene, je zasadený do prostredia zabývanej bratislavskej mestskej časti – Trnávky. Kedysi v minulosti bol priestor, kde byty vyrastú, súčasťou vajnorského chotára, v urbárnych análoch zaznamenaný ako Dornyk alebo Dvorník.  Tvorili ho polia, lúky a pasienky. Dnes je to štvrť s rozvinutou infraštruktúrou, službami a neďalekými veľkými nákupnými centrami.
„Kvalitné malometrážne byty sú v súčasnosti na trhu nedostatkovým tovarom. Hneď ako sa dostanú do predaja, takmer okamžite sa predajú. Pre dnešného kupujúceho je dôležitý počet izieb a celková výška ceny bytu. Až potom zohráva úlohu prostredie, služby v okolí a doprava. Sme presvedčení, že náš projekt prináša na trh to, čo práve na ňom chýba. Kombinujú sa v ňom požiadavky kvalitnej architektúry, vyhotovenia, vybavenia s účelnými a efektívnymi pôdorysmi a rozumnými cenami. Navyše, sú v bratislavskej štvrti disponujúcej rozvinutými službami a bezproblémovým spojením MHD s centrom mesta,“ hovorí Ľuboš Čema, projektový manažér spoločnosti Iuris Invest.

Dornyk byty | ise.sk
Dornyk schodište | ise.sk
Dornyk vchod | ise.sk
Dornyk vstupná hala | ise.sk

Architektúra

Architektúra projektu Dornyk je svieža a dynamická. Odzrkadľuje požiadavky dnešných dní – flexibilitu, účelnosť, efektivitu – a súčasne vyniká aj snahou po odlišnosti.

„Spolupráca na tomto projekte je pre nás príjemná, keďže ide o skúseného developera s presnou predstavou o produkte, ktorý umiestňuje na trh,“ hovorí autor projektu Tomáš Šebo.

„Zadanie bolo pre nás zaujímavou výzvou priniesť kvalitnú architektúru aj do segmentu cenovo dostupného bytového projektu. Do predmestskej lokality chceme priniesť hravosť a ľahkú identifikovateľnosť objektu.

Umiestnením balkónov a lodžií vzniká variabilita výsledného usporiadania inak veľmi racionálne navrhnutých dispozícií bytov. Vzhľadom na cieľ – ponúknuť cenovo dostupné bývanie – bolo zvlášť dôležité, aby dispozície boli riešené úsporne, bez hluchých miest, s ohľadom na jestvujúcu konštrukciu, no zároveň dostatočne pestro.“

Takmer každý byt v Dornyku je iný. Na výber je množstvo typov, ktoré sa navzájom nelíšia len orientáciou, predzáhradkou, balkónom, či lodžiou. Presvedčenie investora, že byt sa nekončí vstupnými dverami, prispelo k nadštandardnej úprave bezprostredného okolia bytového domu.

Pre pocit bezpečnosti a súkromia obyvateľov povedie k Dornyku súkromná prístupová komunikácia s rampou a elektrozámkom. Pre voľnočasové aktivity pribudne v areáli projektu detské ihrisko a zelená oddychová plocha.