Scroll Top

7 ZÁKLADNÝCH BODOV PRE DOSAHOVANIE KVALITY NA STAVBÁCH

Dobrý projekt

Žiadna stavba sa nezaobíde bez projektu. Aj drevená kôlňa na náradie zakúpená v obchodnom reťazci bez návodu na zloženie, by mohla dopadnúť tragicky, ak by ju skladal človek bez skúseností. Ako by dopadla stavba väčšieho objektu, nie je ťažké si domyslieť. Projekcia nie je našou doménou, sme realizačná firma, ale snažíme sa v procese prípravy stavby aj počas samotnej realizácie poskytnúť naše znalosti, aby v prípade potreby bolo v projekte zapracované to najlepšie a overené. Preto už v procese prípravy konzultujeme projekt s developerom, či architektom a snažíme sa odhaliť všetky potenciálne miesta problémov a ponúkame optimálne riešenia, ktoré sa zapracujú už v samotnom projekte.

Znalosti

Je to základ pre akúkoľvek produktívnu činnosť a o to viac sú znalosti dôležité v technickej oblasti akou je stavebníctvo. Oblasť stavebníctva a stavebných materiálov sa za posledné desaťročia veľmi dynamicky vyvíja a prináša stále nové riešenia ale aj výzvy. Bez dokonalej znalosti problematiky nie je možné v dnešnej dobe držať krok s konkurenciou. Len tím zložený z ľudí, ktorí sú „podkutí“ teoretickými vedomosťami a skúsenosťami z praxe dokáže spoločne vytvoriť kvalitné dielo – stavbu, ktorá bude zodpovedať dnešným požiadavkám, respektíve ich bude prevyšovať a zachová si tak svoju kvalitu aj v budúcnosti.

Príprava

Kvalitná stavba začína už v kancelárii. A nie je to iba projekčná kancelária, ale je to aj kancelária prípravy stavby, kde sa vykonávajú dôležité rozhodnutia ešte pred zahájením výstavby a samozrejme aj počas nej. Dobrý prípravár, dokáže stavbu výrazne ovplyvniť svojimy správnymi rozhodnutiami a skúsenosťami. V procese prípravy je dôležité perfektne poznať projekt a zorganizovať množstvo vecí vopred tak, aby sa v realizácii už len riadili veci samotnej výstavby. Dobrá príprava zaručí hladký beh stavby a eliminuje vznik problémov, ktoré by sa museli riešiť za behu.

Detaily

Kvalitnú stavbu robia dobré detaily. Akokoľvek kvalitnú stavbu, dokáže zničiť niekoľko hlúpych detailov. Dobrý detail je kombinácia doposiaľ spomenutých 3 bodov a poctivej manuálnej práce. Chyby v detailoch musia byť eliminované už v samotnom projekte, ale toto nie je možné bez perfektných znalostí. A aj keď máme perfektný projekt, môže nastať problém pri samotnej realizácii ak v príprave nebudú správne nastavené postupy prác a zladenie jednotlivých profesií. Na poslednom, ale nezanedbateľnom mieste je samotná realizácia, lebo každý dokonalý detail sa dá zrealizovať nekvalitne. Je preto potrebné byť detailista v každom momente výstavby, pretože ak sa uspokojíme s tým, že máme perfektne vyriešených a zaizolovaných 1000m2 spodnej stavby, ale zabudneme na 1cm2 niekde v kúte, môže to znamenať komplikované a drahé riešenie. V horšom prípade je problém nelokalizovateľný a znamená to trvalé zníženie kvality priestoru, alebo dokonca neužívateľnosť.

Organizácia práce a zohraný tím

Pre kvalitu stavby je extrémne dôležité mať dokonale zorganizovanú stavbu. Počnúc samotným POV (projektom organizácie výstavby) a končiac trvalým poriadkom na stavbe. Udržať stavbu trvale v perfektnom stave dokáže jedine zohraný tím ľudí, ktorí jasne rozdelené úlohy a každý z nich má jasnú predstavu o tom čo, ako, kedy a kde. To znamená jasne zadefinované úlohy, rozsah a termíny. Pokiaľ si každý vykoná svoje úlohy na 100%, tak výsledkom bude perfektná stavba v 100%-nej kvalite.

Kontrola

Keďže sme všetci len ľudia a každý ma svoje silnejšie aj slabšie stránky a tiež môže mať každý z nás raz za čas ten svoj „deň blbec“, tak je dôležité aby boli jasne zadefinované aj procesy kontroly a odovzdávania. Nejedná sa len o finálne dielo, ale hlavne o pravidelnú kontrolu a priebežné odovzdávanie jednotlivých profesných a technických celkov. Okrem prirodzenej kontroly na všetkých úrovniach (manažér – stavbyvedúci – technik – majster – robotník) je naviac vykonávaná pravidelná kontrola kvalitárom, ktorý je povinný odhaliť nedostatky a zjednať nápravu počas celej výstavby. Nestačí poukazovať na nedostatky na finálnom diele. Dôležitá je prevencia, aby pri samotnej finalizácii sa už jednalo naozaj len o samotné dotiahnutie stavby do úspešného konca a perfektného stavu.

Záručný servis

Ak má byť stavba perfektná, je prirodzené, že po dokončení ju realizátor neodvrhne ako nechcené dieťa, ale venuje jej pozornosť aj v prvej fáze jej užívania. Napriek všetkej snahe je totiž prirodzené, že až reálna prevádzka môže odhaliť drobnosti, ktoré sa dajú ešte vylepšiť. Preto sa našim stavbám venujeme aj počas záručnej doby a tu sa nám kruh uzatvára, pretože takto získané skúsenosti sa dajú preniesť na začiatok, čiže do vylepšenia projektu ďalšej stavby.